Foto 5

 S*Wildwood's Cider ns 22, 061218

1 år 3 månader och 4,9 kg tung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mera bilder 1, 2, 3, 4