Foto 1

S*Sannafjället´s Ghost n, 030822

bor i Östersund hos Britt Berg

 

 

Nyfödd

 

 

3 veckor

 

 

6 veckor

 

 

10,5 veckor

 

5 månader

 

 

 

6 månader

 

 

 

 

mera bilder på Ghost 2