Foto 3

S*Sannafjället´s Ghost n, 030822

bor i Östersund hos Britt Berg

 

Ghost i april -08